Kreatywnie w 4 c.

Podsumowanie zajęć kreatywnych w klasie 4 C

W roku szkolnym 2021/2022 w klasie 4 C były realizowane warsztaty kreatywne w oparciu o teatrzyk Kamishibai, zatytułowane ,,Zróbmy bajkę”. W zajęciach brało udział 10 uczniów z klasy 4 C. W pierwszym półroczu uczniowie wspólnie tworzyli bajkę pt. ,,Kopciuszek”, natomiast w drugim półroczu indywidualnie projektowali bajki według własnych pomysłów. Zajęcia pomogły uczniom rozwinąć zdolności intelektualne, manualne oraz komunikacyjne. Ukształtowały wyrażanie emocji, rozwijały wyobraźnię, umożliwiały poszukiwanie twórczych rozwiązań postawionych problemów, pozwoliły na poznanie swoich mocnych i słabych stron. Zajęcia przebiegały w formie zabawy i rozwijania ciekawości świata przy użyciu  prostych materiałów. Efekty swojej całorocznej pracy uczniowie przedstawili swoim młodszym kolegom i koleżankom – wychowankom świetlicy.

Skip to content