Druki szkolne

Zgoda rodziców na udział  dziecka w wycieczce

Pobierz

Zgoda rodziców na udział  dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Pobierz

Wycofanie zgody rodziców

Pobierz

Rezygnacja z udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

Pobierz

Deklaracja opiekuna wycieczki szkolnej

Pobierz

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I na  rok szkolny 2022/2023
(druk dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju)

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Pobierz

Upoważnienie do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej

Pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Pobierz

Duplikat legitymacji szkolnej wydaje się na podstawie wniosku oraz po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 9,00zł /dziewięć złotych 00/100/.
Wpłaty należy dokonać na konto nr: 48 8802 0002 2001 0008 2891 0001
Dla: ZOSiP Krynica-Zdrój, Szkoła Podstawowa Nr 2
Tytułem: „za duplikat legitymacji szkolnej ucz. ……………………………..”

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Pobierz

Wniosek o zwolnienie dziecka z wychowania fizycznego

Pobierz

Wniosek o zwolnienie dziecka z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego

Pobierz

Prośba o zwolnienie dziecka z lekcji

Pobierz

Skip to content