Wynajem hali sportowej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy – Zdroju dysponuje przestronną halą sportową.

Hala posiada dwie sale gimnastyczne. Dużą salę o wymiarach 38m na 19m z pełnowymiarowymi boiskami
siatkówki i koszykówki oraz tablicą świetlną i małą salę o wymiarach 11 m na 5 m.

Duża sala posiada kotarę podwieszoną pod sufitem, która dzieli ją na dwie części o wymiarach
19m na 19m, na których wyznaczono boiska do mini siatkówki i mini koszykówki.
Podłoga dużej sali wykonana jest z paneli bukowych firmy Junkers, natomiast mała sala wyłożona jest wykładziną. Obie podłogi posiadają wymagane atesty.

W czasie pozalekcyjnym szkoła wynajmuje obie sale krynickim klubom sportowym oraz innym zorganizowanym grupom.

Począwszy od dnia 12 września 2019r. zasady odpłatności za korzystanie z sali są określone przez Zarządzenie Nr 220.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych oraz określenia zasad ich wynajmowania na okres do 3 lat w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 220.2019

Korzystających z pomieszczeń szkoły obowiązuje przestrzegania ustaleń zawartych w REGULAMINIE W SPRAWIE ZASAD WYNAJMU I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW w KRYNICY-ZDROJU

Czytaj…

Osoby zainteresowane wynajmem sali gimnastycznej prosimy o pobranie i wypełnienie poniższych druków:

Formularz zamówienia na korzystanie z hali sportowej
Upoważnienie do pełnienia funkcji kierownika/opiekuna

Wypełnione druki należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną albo elektroniczną

patrz: „Kontakt”

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 220.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju, o którym wyżej mowa, istnieje również możliwość wynajmu obiektu szkoły w tym także hali sportowej na cele organizacji wypoczynku dzieci w okresie ferii letnich.
W roku szkolnym 2019/2020 termin składania ofert na wynajem budynku szkoły upływa
z dniem 31.10.2019r.
Osoby lub instytucje zainteresowane prosimy o składanie ofert.

Skip to content