Patron szkoły

POLSCY OLIMPIJCZYCY

26 kwietnia 2012 roku nasza Szkoła wybrała na swojego patrona Polskich Olimpijczyków. O takiej decyzji zaważyły wartości, jakie niosą idee olimpijskie – czyli czysta, sportowa walka, uczciwa rywalizacja i postępowanie z zasadami fair play.

 

Cenne jest to, że rywalizacja sportowa w duchu fair play rozwija pozytywne cechy osobowości, dostarcza dzieciom doświadczeń, przyśpiesza dojrzałość społeczną, budząc wiarę we własne siły i poczucie przynależności do grupy. Sport uczy także tolerancji wobec przeciwnika.

Patron to bardzo ważna postać w życiu naszej Szkoły. Wokół niej budujemy tradycje, wprowadza ona uczniów w świat wartości. Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować. Jego osiągnięcia są dla nas wzorem. W chwilach, kiedy czujemy się zagubieni, warto przyjrzeć się osobom, które dokonały w swoim życiu wielkich czynów. Oto niektóre nazwiska osób, będących naszym patronem:

  • Justyna Kowalczyk
  • Adam Małysz
  • Kamil Stoch
  • Zbigniew Bródka
  • Robert Korzeniowski
  • Tomasz Majewski
  • Irena Szewińska
  • Wojciech Fortuna
  • Anita Włodarczyk

Uroczystość nadania imienia szkole

Dzień 26 kwietnia 2012 roku w historii naszej szkoły zapisał się jako jeden z najważniejszych. Właśnie wtedy miało miejsce oficjalne nadanie szkole imienia Polskich Olimpijczyków.

W tej historycznej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z Gminy Krynica – Zdrój. Wspólnie z nami, w tak ważnej dla nas chwili był Burmistrz Krynicy – Zdroju, współgospodarz naszej uroczystości – pan Dariusz Reśko, pan Zenon Hajduga – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz pan Stanisław Szudek – dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Swoją obecnością zaszczycili nas również: starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Józef Nieć, radni Gminy Krynica – Zdrój, dyrektorzy szkół i instytucji działających na terenie naszej gminy, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.

Skip to content