WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

30.09.2021 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. W głosowaniu wzięło udział ok. 265 uczniów. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.
Komisja wyborcza w składzie: Julia Turek, Paulina Nosal, Karolina Szlaga , Nikola Adamek, Kamila Kamuda i Jan Matuła czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowały ponadto tegoroczne opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Monika Majoch oraz p. Patrycja Gomółka.
Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy – Zdroju weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:
Amelia Cieśla klasa VIII B – PRZEWODNICZĄCY
Jagoda Skotnicka klasa VII A , Weronika Bochniak klasa IV C – ZASTĘPCY

Skip to content